Andreasschool te Voorhout als 4e in top 15 meeste energiezuinige scholen

27-06-2016

Vandaag ontving Etaloid de resultaten van het in opdracht van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehouden onderzoek naar de top 15 energiezuinige scholen.
De Andreasschool te Voorhout heeft daar een geweldige 4e plaats behaald, en is energie leverend! 

 

 

 

De Andreasschool biedt een combinatie van onderwijs en opvang.
Eind 2014  is het nieuwe pand opgeleverd. 

 

Het ontwerp van FORE Installatie Adviseurs is zodanig dat de school
geen energiekosten meer heeft. Hiermee is de Andreasschool
de eerste school in Nederland met ‘0-op-de-meter’.


Bovendien voldoet het gebouw aan Frisse Scholen concept,
klasse B-GOED.

 

 

 

 

 

 

Net als goede ventilatie werkt een goede verlichting mee aan het verhogen van leerprestaties. De school is voorzien van 100%  LED verlichting.

 

De efficiëntste LED verlichting is in de verschillende ruimten toegepast, rekening houdend met het gebruikersdoel.

 

De verlichting aan de raamzijde is  voorzien van zogenoemde daglichtregeling, waardoor bij voldoende zonlicht de hoeveelheid kunstlicht en dus ook het energiegebruik gereduceerd wordt.

 

Tevens wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld door bewegingsmelders in de ruimten, zodat er geen energie verloren gaat aan overbodige verlichtingsuren.

 

 

Lees meer op: http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20160624-top-15-energiezuinige-scholen-doorbreekt-barrieres