Wanneer u iemand bent met een voorkeur voor duurzame gebouwen zult u kunnen vaststellen dat er daarvoor voor de realisatie toch rekening dient te worden gehouden met tal van uiteenlopende zaken. In eerste instantie is het bijvoorbeeld belangrijk dat duurzame gebouwen in staat zijn om zelf op een milieuvriendelijke manier energie op te wekken. Op deze manier moeten ze er in slagen om het zelf veroorzaakte energieverbruik te compenseren. Dat is echter niet alles. Het heeft namelijk geen zin dat er aandacht wordt besteed aan de productie van hernieuwbare energie wanneer bijvoorbeeld de woning niet afdoende is geïsoleerd. Alle energie die dan wordt verbruikt door met name de verwarming gaat immers terug verloren. Voor duurzame gebouwen geldt dan ook in de praktijk dat niet alleen hernieuwbare energie, maar ook een afdoende isolatie belangrijke sleutelfactoren zijn.

Eén van de beste investeringen die je kan doen

Voor duurzame gebouwen geldt dus dat er vooral moet worden gekeken naar het voorzien van isolatie. Dit geldt uiteraard ook voor standaard woningen waarin je het warmteverlies zoveel mogelijk wil beperken. Het zo optimaal mogelijk isoleren van je pand betekent in de praktijk dat je verschillende onderdelen moet gaan isoleren. Denk hierbij dan ook niet alleen aan het dak, maar ook aan andere onderdelen zoals met name:

  • De vloer;
  • Eventuele spouwmuren;
  • De ramen en de deuren.

Er dient in eerste instantie te worden nagegaan op welke manier de woning van je keuze het best kan worden geïsoleerd. Wanneer dat is gebeurd is het mogelijk om te kijken naar eventuele extra mogelijkheden om het energieverbruik terug te schroeven. Op dit vlak kan er dan bijvoorbeeld worden gedacht aan het voorzien van een warmtepomp of de plaatsing van zogenaamde zonnecollectoren. Let op, duurzame gebouwen blinken uit op vlak van isolatie. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht is het dan ook in de praktijk zo dat optimaal isoleren niet alleen een kwestie is van voldoende ruimte ter beschikking hebben. Ook zaken zoals een correcte en winddichte plaatsing zijn bijvoorbeeld een absolute vereiste.

Isoleren? Dat betekent ook ventileren!

Voor echt duurzame gebouwen geldt dus dat het van belang is om deze op de meest optimale wijze te kunnen isoleren. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk zo dat je ook rekening zal moeten houden met het voorzien van een echt goede ventilatie. Optimaal isoleren betekent immers in de praktijk dat er niet of nauwelijks nog aanvoer is van verse lucht in huis. Dit betekent dat de lucht binnen in de woning al snel vervuild kan worden met alle gevolgen van dien. Hierdoor kan een zeer ongezonde leefsituatie ontstaan welke je eigenlijk beslist zal willen voorkomen. Een goede ventilatie voorzien is dan ook zeker en vast een must.

Voor duurzame gebouwen geldt uiteraard dat de warmte- en energieverliezen die gerealiseerd worden door de ventilatie op een bepaalde manier ingeperkt zullen moeten worden. Dit kan in de praktijk onder meer gebeuren door een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. In het bijzonder wanneer je ervoor hebt gekozen om op een mechanische manier te gaan ventileren kan dit een zeer interessante oplossing zijn.