Mooie plaatjes zijn geen garantie voor een gedegen lichtberekening!
Maar hoe weet u of een lichtberekening representatief is?

De Nederlandse Licht Associatie (NLA) en Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSVV) hebben samen de ‘Gedragscode Lichtberekeningen’ opgesteld.

Uitgangspunten voor de gedragscode zijn geweest:

 • Hoe dient een representatieve lichtberekening te worden gemaakt.
 • Hoe voorkom je dat de klant appels met peren gaat vergelijken.
 • Hoe kunnen we vanuit de lichtmarkt, voor de eindklant, een waarborg bieden,
  dat de lichtberekeningen representatief zijn.

Hoe wordt de gedragscode in de praktijk gebracht:

 • Een marktpartij conformeert zich aan de gedragscode door  ondertekening en
  betaling van registratie fee aan de NSVV.
 • Deze marktpartij wordt de gedragscode, rapportage template, en het logo ter beschikking gesteld.
 • de NSVV onderhoud op de website de lijst van marktpartijen die de
  gedragscode naleven. NSVV >
 • de marktpartijen werken volgens de gedragscode. in geval van twijfel of conflict
  tussen partijen vervult de NSVV de rol van arbitrage.
  (berokken marktpartijen verplichten zich mee te werken aan deze arbitrage)
 • marktpartijen die zich misdragen worden van de NSVV lijst geschrapt.

Etaloid Verlichtingstechniek conformeert zich aan
de gedragscode lichtberekeningen.

Samen met u als klant kunnen wij, als professional in ons vak, door acceptatie en naleving van deze gedragscode
een waarborg bieden voor lichtberekeningen die U in staat stellen het “kaf van het koren” te scheiden!